Make your own free website on Tripod.com

ŠIAULIŲ MIESTO SPORTO MOKYKLOS

"DUBYSA"

ŠAŠKIŲ SKYRIAUS

GERIAUSIEJI


Sorto mokykla įkurta 1950 metų gruodžio 23 dieną. Daug kartu keitė savo pavadinimą. Nuo 2000 metų pavadinta "Dubysos" vardu. Šiuo metu sporto mokykloje yra 8 skyriai: bokso, dviračių, BMX, tinklinio, stalo teniso, kulkinio šaudymo, šachmatų ir šaškių. Šaškių skyrius įkurtas 1986 m. rugsėjo 1 d.. Šiuo metu šaškių skyriuje dirba du treneriai : Sandra Laurutienė ir Vladas Valantinas.


KANDIDATAS Į MEISTRUS

R A M Ū N A S

K A R B A U S K I S

1969

Pirmasis iš sporto mokyklos auklėtinių tapo respublikos čempionato prizininku.

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 1987 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris V. Valantinas.

Mokėsi J. Janonio vidurinėje mokykloje


KANDIDATAS Į MEISTRUS

R O M U A L D A S

B A L T U T I S

1971

Pirmasis iš sporto mokyklos auklėtinių tapo kandidatu į meistrus.

XXXI - osios Lietuvos moksleivių spartakiados čempionas 1989 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris S. Sugaudis.

Mokėsi 7 - oje vidurinėje mokykloje


KANDIDATAS Į MEISTRUS

G I E D R I U S

B E N I U Š I S

1972

Lietuvos komandinių pirmenybių (64+100) trečiosios vietos laimėtojas 1988 m..

Lietuvos komandinių pirmenybių (100) trečiosios vietos laimėtojas 1989 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris S. Sugaudis.

Mokėsi 13 - oje vidurinėje mokykloje


MEISTRAS

V A L D E M A R A S

R A D Ž I Ū N A S

1973

Lietuvos jaunučių pirmenybių (100) čempionas 1988 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) čempionas 1990 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtojas 1991 m..

Lietuvos jaunių žaidynių čempionas

XXXI - osios Lietuvos moksleivių spartakiados čempionas 1989 m..

Lietuvos komandinių pirmenybių (64) čempionas 1990 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris S. Sugaudis.

Mokėsi 14 - oje vidurinėje mokykloje


MEISTRĖ

S A N D R A

T A M O Š A I T Y T Ė

L A U R U T I E N Ė

1973

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) čempionė 1988 m..

Lietuvos jaunučiu pirmenybių (100) trečiosios vietos laimėtoja 1987 m., 1988 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) čempionė 1990 m., 1991 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtoja 1988 m..

SSRS profsąjungų jaunių pirmenybėse užėmė 10 vietą 1990 m.

Lietuvos jaunių žaidynių antrosios vietos laimėtoja

XXXI - osios Lietuvos moksleivių spartakiados čempionė 1989 m..

Lietuvos moterų pirmenybių (64) čempionė 1994 m., 1995 m., 1999 m., 2000 m., 2001 m., 2002 m.

Lietuvos moterų pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtoja 2002 m.

Lietuvos moterų pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtoja 1993 m.

Lietuvos komandinių pirmenybių (64+100) trečiosios vietos laimėtoja 1988 m..

Lietuvos komandinių pirmenybių (64) čempionė 1990 m.,1991 m.,1993 m., 1994 m., 1998 m., 2001 m.

Lietuvos komandinių pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtoja 1992 m..

Lietuvos komandinių pirmenybių (100) čempionė 1991 m.,1993 m., 1995 m., 1996 m..

Lietuvos komandinių pirmenybių (100) trečiosios vietos laimėtoja 1989 m.,1994 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris V. Valantinas.

Mokėsi Pabalių pagrindinėje mokykloje, 7 - oje vidurinėje mokykloje


KANDIDATAS Į MEISTRUS

T A D A S

Š I M A I T I S

1974

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtojas 1992 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (100) trečiosios vietos laimėtojas 1993 m..

Lietuvos pionierių žaidynių čempionas 1988 m..

Lietuvos jaunių žaidynių čempionas

XXXI - osios Lietuvos moksleivių spartakiados čempionas 1989 m..

Lietuvos komandinių pirmenybių (64) čempionas 1991 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris S. Sugaudis.

Mokėsi Pabalių pagrindinėje mokykloje


MEISTRAS

R E N A T A S

G R I C I U S

1975

Pirmasis ir vienintelis sporto mokyklos auklėtinis iškovojes SSRS čempionato medalį

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) čempionas 1989 m., 1990m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) čempionas 1991 m., 1992 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtojas 1988 m., 1990 m..

Lietuvos pionierių žaidynių čempionas 1988 m..

Lietuvos jaunių žaidynių čempionas

XXXI - osios Lietuvos moksleivių spartakiados čempionas 1989 m..

Lietuvos neolimpinių sporto šakų žaidynių čempionas 1996 m..

SSRS taurės antrosios vietos laimėtojas 1998 m..

Lietuvos vyrų pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 1996 m., 1997 m., 1998 m.

Lietuvos komandinių pirmenybių (64) čempionas 1990 m., 1994 m., 2001 m.

Lietuvos komandinių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtojas 1998 m..

Lietuvos komandinių pirmenybių (100) čempionas 1996 m..

Pasaulio jaunimo pirmenybėse (64) užėmė 4 vietą 1994 m.

Pasaulio vyrų pirmenybėse (64) užėmė 14 vietą 1996 m.

Mokėsi 13 - oje vidurinėje mokykloje


KANDIDATĖ Į MEISTRES

L I N A

S T A P U Š A I T Y T Ė

D A N I L O V I E N Ė

1975

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) čempionė 1990 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtoja 1989 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (100) antrosios vietos laimėtoja 1988 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) čempionė 1992 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (100) čempionė 1991 m., 1994 m..

Lietuvos moterų pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtoja 1991 m., 1995 m.

Lietuvos moterų pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtoja 1996 m.

Lietuvos pionierių žaidynių čempionė 1988 m..

Lietuvos jaunių žaidynių antrosios vietos laimėtoja

XXXI - osios Lietuvos moksleivių spartakiados čempionė 1989 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris S. Sugaudis.

Mokėsi 14 - oje vidurinėje mokykloje


J U R G I T A

Š A P A L A I T Ė

1975

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) čempionė 1989 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtoja 1991 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtoja 1990 m..

Lietuvos pionierių žaidynių čempionė 1988 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris V. Valantinas.

Mokėsi 7 - oje vidurinėje mokykloje


KANDIDATAS Į MEISTRUS

A L V Y D A S

J U R G U T I S

1977

Lietuvos vaikų pirmenybių (100) čempionas 1988 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) čempionas 1992 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 1991 m..

Lietuvos pionierių žaidynių čempionas 1988 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris V. Valantinas.

Mokėsi 10 - oje vidurinėje mokykloje


 

KANDIDATAS Į MEISTRUS

T O M A S

B A L T U L I S

 

1978

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 1996 m..

Lietuvos komandinių pirmenybių (64) čempionas 1995 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris V. Valantinas

Mokėsi Medelyno vidurinėje mokykloje


KANDIDATAS Į MEISTRUS

G I N T A U T A S

K A V A L I A U S K A S

1978

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris V. Valantinas.

Mokėsi Kužių pagrindinėje mokykloje


KANDIDATAS Į MEISTRUS

A L G I S

K U P R I S

1982

Lietuvos vaikų pirmenybių (64) čempionas 1992 m., 1994 m..

Lietuvos vaikų pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 1991 m., 1993 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) čempionas 1997 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (100) čempionas 1997 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) čempionas 1998 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (100) čempionas 1998 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (100) antrosios vietos laimėtojas 1997 m..

Lietuvos komandinių pirmenybių (100) trečiosios vietos laimėtojas 1994 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris V. Valantinas

Mokėsi Šventupio vidurinėje mokykloje


KANDIDATAS Į MEISTRUS

M I N D A U G A S

K L O V A

 

 

1982

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 1999 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (100) antrosios vietos laimėtojas 2000 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris V. Valantinas.

Mokėsi Aukštabalio vidurinėje mokykloje


MEISTRAS

A N D R I U S

K Y B A R T A S

1983

Pirmasis iš sporto mokyklos auklėtinių iškovojo pasaulio čempionato medalį

Pirmasis iš sporto mokyklos auklėtinių tapo Lietuvos vyrų čempionu

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) čempionas 1998 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtojas 1999 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (100) antrosios vietos laimėtojas 1998 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (64) čempionas 2000 m., 2001 m., 2002 m.

Lietuvos jaunių pirmenybių (100) čempionas 2000 m..

Lietuvos jaunių pirmenybių (100) antrosios vietos laimėtojas 2001 m.,2002 m..

Lietuvos vyrų pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 2001 m., 2002 m.

Lietuvos vyrų braziliškųjų šaškių čempionas 2002 m..

Lietuvos neolimpinių sporto šakų jaunimo žaidynių antrosios vietos laimėtojas 2000 m..

Pasaulio kadetų pirmenybėse (64) užėme 11 vietą 1999 m.

Pasaulio jaunimo pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtojas 2001 m.

Pasaulio jaunimo "greitųjų" šaškių pirmenybėse (braz.) užėmė 7 vietą 2002 m.

Pasaulio jaunimo "žaibo" šaškių pirmenybėse (braz.) užėmė 10 vietą 2002 m.

Pasaulio jaunimo pirmenybių (braz.) antrosios vietos laimėtojas 2002 m.

Lietuvos jaunimo rinktinės (100) užėmusios 5 vietą pasaulinėje jaunimo olimpiadoje narys 2000 m.

Europos (100) jaunimo pirmenybėse užėmė 14 vietą 2001 m.

Europos jaunimo pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 2002 m.

Europos jaunimo "žaibo" šaškių pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 2002 m.

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris S. Laurutienė

Mokėsi Saulėtekio vidurinėje mokykloje


KANDIDATAS Į MEISTRUS

P A U L I U S

S T O Š K U S

 

1985

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtojas 2000 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (100) trečiosios vietos laimėtojas 1998 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris R. Gricius.

Mokėsi Gegužių vidurinėje mokykloje


KANDIDATAS Į MEISTRUS

G I N T A U T A S

P E T R A I T I S

1986

Lietuvos vaikų pirmenybių (64) čempionas 1999 m..

Lietuvos vaikų pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 1998 m..

Lietuvos vaikų pirmenybių (100) antrosios vietos laimėtojas 1998 m., 1999 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) čempionas 2001 m., 2002 m.

Lietuvos jaunučių pirmenybių (100) čempionas 2002 m.

Lietuvos jaunučiu pirmenybių (64) trečiosios vietos laimėtojas 2000 m..

Lietuvos neolimpinių sporto šakų jaunimo žaidynių antrosios vietos laimėtojas 2000 m..

Pasaulio vaikų pirmenybese (64) užėmė 13 vietą 1998 m., 1999 m.

Pasaulio jaunučių pirmenybėse užėmė 7 vietą 2002 m.

Europos jaunučių čempionate (100) užėmė 12 vietą 2002 m.

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris V. Valantinas.

Mokėsi Dainų vidurinėje mokykloje


KANDIDATAS Į MEISTRUS

T A D A S

V A R P U Č I N S K A S

1987

Lietuvos vaikų pirmenybių (64) čempionas 1998 m., 2000 m..

Lietuvos vaikų pirmenybių (100) čempionas 1998 m., 1999 m., 2000 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtojas 2001 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (100) antrosios vietos laimėtojas 2002 m..

Pasaulio vaikų pirmenybėse (64) užėmė 14 vietą 1998 m., 2000 m.

Lietuvos jaunimo rinktinės (100) užėmusios 5 vietą pasaulinėje jaunimo olimpiadoje narys 2000 m.

 

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris R. Gricius.

Mokėsi Lieporių vidurinėje mokykloje


S I M O N A

K U L A K A U S K A I T Ė

1987

Lietuvos vaikų pirmenybių (64) čempionė 2000 m..

Lietuvos vaikų pirmenybių (100) čempionė 2000 m..

Lietuvos vaikų pirmenybių (100) trečiosios vietos laimėtoja 2000 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) čempionė 2002 m.

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtoja 2001 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (100) antrosios vietos laimėtoja 2001 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (100) trečiosios vietos laimėtoja 2002 m..

Lietuvos moterų pirmenybių (64) čempionė 2002 m.

Lietuvos moterų (64) pirmenybių trečiosios vietos laimėtoja 2001 m.

Pasaulio vaikų pirmenybėse (64) užėmė 7 vietą 1999 m., 2000 m.

Pasaulio kadetų pirmenybėse (64) užėmė 6 vietą 2001 m.

Europos kadetų pirmenybėse (64) užėmė 6 vietą 2001 m.

Europos kadetų pirmenybėse (64) užėmė 4 vietą 2002 m.

Europos kadetų pirmenybėse (100) užėmė 8 vietą 2002 m.

Pasaulio jaunimo (64) pirmenybėse užėmė 10 vietą 2002 m.

Pasaulio jaunimo (64) "greitųjų" šaškių pirmenybių antrosios vietos laimėtoja 2002 m.

Pasaulio jaunimo (64) "žaibo" šaškių pirmenybių trečiosios vietos laimėtoja 2002 m.

Pasaulio kadetų (64) antrosios vietos laimėtoja 2002 m.

Pasaulio kadetų (64) greitųjų šaškių čempionė 2002 m.

Pasaulio kadetų (64) "žaibo" trečiosios vietos laimėtoja 2002 m.

Europos kadetų "žaibo" čempionato (100) trečiosios vietos laimėtoja 2002 m.

Europos kadetų "žaibo" čempionato (64) trečiosios vietos laimėtoja 2002 m.

 

Treneris S. Laurutienė. Pirmasis treneris S. Laurutienė

Mokėsi Centro pradinėje mokykloje, Juliaus Janonio gimnazijoje

 


J U S T A S

S T A N I S L O V A I T I S

 

1989

Lietuvos vaikų pirmenybių (100) čempionas 2001 m., 2002 m.

Lietuvos vaikų pirmenybių (64) čempionas 2001 m..

Lietuvos vaikų pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtojas 2002 m..

Lietuvos jaunučių pirmenybių (100) trečiosios vietos laimėtojas 2001 m., 2002 m.

Europos (100) vaikų pirmenybėse užėmė 6 vietą 2001 m.

Europos (100) vaikų pirmenybėse užėmė 4 vietą 2002 m.

Treneris S. Laurutienė. Pirmasis treneris S. Laurutienė

Mokėsi Centro pradinėje mokykloje, Jovaro vidurinėje mokykloje


 

A U D R I U S

L E N K Š A S

 

1989

Lietuvos jaunučių pirmenybių (64) antrosios vietos laimėtojas 2002 m..

Treneris V. Valantinas. Pirmasis treneris V. Valantinas.