Make your own free website on Tripod.com

2000 METŲ SPALIO 28 DIENĄ TARPTAUTINĖ SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ SĄJUNGA (GAISF) PRIPAŽINO ŠAŠKES (KARTU SU BRIDŽU IR ŠACHMATAIS) KAIP SPORTO ŠAKĄ.

Naujas GAISF moto: galva yra kūno dalis

Šis faktas leidžia šaškinkams tikėtis dvigubai didesnių premijų negu GAIF nepripažintoms sporto šakoms

 

PINIGINIAI PRIZAI PUIKIAI RUNGTYNIAUJANTIEMS SPORTININKAMS.

Ištraukos liečiančios šaškių sportą

1. Lenteleje nurodyti maksimalūs piniginiai prizai skiriami:

1.2. neolimpiniu sporto šakų sportininkams, jeigu sporto varžybose dalyvauja ne mažiau kaip 24 varžovai atstovaujantys ne mažiau kaip 12 valstybių.

2. Treneriams skiriami 50 procentų sportininko gauto piniginio dydžio piniginiai prizai. Jei sportininką rengia keli treneriai, piniginis prizas dalijamas lygiomis dalimis. Neakivaizdinių varžybų piniginiai prizai sportininkų treneriams neskiriami.

6. Jeigu pasaulio, Europos čempionatai rengiami dažniau nei kas dveji metai, piniginiai prizai mažinami du kartus.

7. Piniginius prizus skiria ir nustatytaja tvarka įteisina Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Pasaulio čempionatai I vieta II vieta III vieta
Premija (litais) 10000 8000 6000
Europos čempionatai I vieta II vieta III vieta
Premija (litais) 6000 4000 2000

“Sportas” 2000.09.01

Palyginimui galima pateikti pora pavyzdžiu:

Olimpinės žaidynės 400000, 200000, 150000

Parolimpinės, kurčiųjų žaidynės 40000, 20000, 15000