Šių metų balandžio 28 dieną Vilniuje vyko ataskaitinė – rinkiminė Lietuvos šaškių federacijos konferencija, kurios metu buvo išrinktas naujas

vykdomasis komitetas

Prezidentas Gediminas Kirkilas

Viceprezidentas (100) Grigorijus Leibovičius

Viceprezidentas (64) Vladas Valantinas

Gen. sekretorius ir sekretorius (100) Vladislava Valiukevič

Sekretorius (64) Sandra Laurutienė

Jonas Navickas

Algimantas Kačiuška

Edvardas Bužinskis